•  
  ภารกิจ
           นโยบายคุณภาพ ปี 2013-2015 เราจะนำเสนอเฉพาะแนวทางการรักษาที่ดี ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและเห็นผลจริง โดยมีการดูแลและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่การเป็นคลินิกเสริมความงามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยรายละเอียด
   
      
   
  คลินิกเสริมความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานสากล ที่ให้การบริการแบบส่วนตัว เน้นการบริการที่เป็นเลิศโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเป็นสำคัญ